Elk leertraject start met een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek maken we over en weer kennis. We bespreken de leervragen en de oorzaak en aanleiding daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het gewenste resultaat en kiezen we de meest geschikte leervorm. Als laatste maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten en over de kosten.


Tijdens trainingen leer je als deelnemer kennis en vaardigheden ten behoeve van je werk. Ook kun je in de groep mét en ván elkaar leren, bijvoorbeeld gericht op teamvorming en/of samenwerking. Trainingen zijn altijd maatwerk en worden in/na overleg met de opdrachtgever gemaakt. Te denken valt aan:


•   Begeleide intervisie

•   Beroepshouding en professioneel werken vanuit een organisatie.

•   Communicatieve vaardigheden en samenwerken.


 

TrainingTijdens trainingen leer je

als deelnemer

kennis en vaardigheden

ten behoeve van je werk.