Elk leertraject start met een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek maken we over en weer kennis. We bespreken de leervragen en de oorzaak en aanleiding daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het gewenste resultaat en kiezen we de meest geschikte leervorm. Als laatste maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten en over de kosten.


Supervisie is een vorm van leren van je eigen werkervaringen door middel van reflectie. Dit is vooral bedoeld voor mensen in mensgerichte beroepen, waarin het belangrijk is dat je de relatie met jezelf en de ander doelgericht kunt inzetten.

Tijdens supervisie krijg je meer inzicht in jezelf en in je persoonlijk functioneren binnen het werk. Je leert jezelf kennen en ontwikkelen als beroepspersoon. Leerthema’s die binnen supervisie aan de orde zouden kunnen komen, zijn:


•   Het leren kennen en omgaan met je eigen grenzen, met je eigen

     gevoeligheden, met je eigen sterke en minder sterke kanten.

•   Leren keuzes maken, positie bepalen en/of stelling nemen.

•   Leren duidelijk communiceren.

•   Omgaan met emoties, werkdruk en/of stress.


 

SupervisieSupervisie is een vorm van

leren van je eigen werkervaringen door middel van reflectie.