Elk leertraject start met een vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek maken we over en weer kennis. We bespreken de leervragen en de oorzaak en aanleiding daarvan. Daarnaast wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het gewenste resultaat en kiezen we de meest geschikte leervorm. Als laatste maken we afspraken over het aantal bijeenkomsten en over de kosten.


Coaching is een vorm van leren die je helpt om je te ontwikkelen binnen je functie. Vooraf worden doelen afgesproken. Door het opdoen van nieuwe kennis en het aanleren van persoonlijke- en communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten die boven het vakinhoudelijke van het beroep uitgaan, wordt naar deze doelen toegewerkt. Onderwerpen in coaching zouden bijv. kunnen zijn:


•   Leiding geven en het gebruik van diverse stijlen van leiding geven.

•   Plannen en/of het omgaan met je tijd.

•   Samenwerken, effectief communiceren en communicatiestijlen.


 

CoachingCoaching is een vorm van leren die je helpt om je te ontwikkelen binnen je functie.